JUMP logo

JUMP

Tým

P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm.

P. Mgr. Jeroným Ertelt, OCarm.

P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm.
Řeholní kněz, kazatel a exercitátor. Již během studia teologie v Litoměřicích tajně vstoupil ke karmelitánům, r. 1982 byl vysvěcen na kněze. Od r. 1990 byl převorem kláštera v Kostelním Vydří, v letech 2003-2012 byl představeným bratří karmelitánů v ČR, v současnosti je převorem v komunitě bratří karmelitánů v Praze - Liboci. Doktorát z teologie získal na Papežském institutu Teresianum v Římě.
P. Mgr. Jeroným Josef Ertelt, OCarm.
Řeholní kněz. Během studií teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci vstoupil r. 1994 ke karmelitánům. Na kněze byl vysvěcen v r. 1999. Působil jako kněz ve farnosti Praha - Liboc a Olomouc - Hejčín. V současnosti je farářem farnosti Kostelní Vydří a převorem tamějšího kláštera karmelitánů.

P. Michael Špilar, ThLic.

PhDr. Kateřina Lachmanová, ThD.

P. Michael Špilar, ThLic.
Diecézní kněz. Po čtyřech letech studií na ČVUT se rozhodl pro kněžství. Teologii studoval na KTF UK v Praze, vysvěcen na kněze byl r. 1996. Působil jako farní vikář v Berouně, jako spirituál a vyučující Svatojánské koleje a výpomocný duchovní u sv. Vojtěcha v Praze. V letech 1997-2002 byl koordinátorem Charismatické obnovy v ČR, poté studoval spirituální teologii v Římě. V současnosti je administrátorem farnosti v Praze - Chodově.
PhDr. Kateřina Lachmanová, ThD.
Teoložka, psycholožka a redaktorka. Studovala Ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě, teologii v Českých Budějovicích, později v Římě postgraduálně spirituální teologii, teologickou antropologii a psychologii. Věnovala se pastoračně psychologickému poradenství v Pastoračním středisku v Praze, externě vyučovala na KTF v Praze a na TF UP v Olomouci, byla šéfredaktorkou Karmelitánského nakladatelství. Nyní je redaktorkou TV Noe a koordinátorkou Charismatické obovy v ČR.

Mgr. Barbora Širůčková
a Mgr. Libor Širůček

Mgr. Barbora Betincová
a Mgr. Martin Betinec, Ph.D.

Mgr. Barbora Širůčková a Mgr. Libor Širůček
Psycholožka. Pracovala v dětské psychiatrické léčebně v Praze - Bohnicích. Nyní je na mateřské dovolené.

Speciální pedagog. Vystudoval vychovatelství na VOŠ ve Svatém Janu pod Skalou, učitelství náboženství a etiky na TF JCU a speciální pedagogiku na PF UK. Je absolventem několika sebezkušenostních výcviků. Pracoval jako učitel na ZŠ, VOŠ a Sluneční škole v Himaláji. Od roku 2008 pracoval v Diagnostickém ústavu v Praze. Externě působil jako rodinný terapeut a supervizor. Nyní je ředitelem Dětského domova v Moravské Třebové.
Mgr. Barbora Betincová a Mgr. Martin Betinec, PhD.
Vystudovala matematiku a anglistiku na Pedagogické fakultě UK v Praze. Studuje anglistiku a amerikanistiku na Filosofické fakultě UK v Praze a teologii na KF UK v Praze. V letech 1995–2001 působila v misijním centru Michael u sv. Apolináře. Nyní je na mateřské dovolené.

Vystudoval teorii pravděpodobnosti a matematické statistiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a teologii na KTF UK v Praze. Pracuje jako odborný asistent na Katedře sociologie FF UK a současně jako bankovní analytik. V letech 1996-1999 působil ve vedení Vysokoškolského katolického hnutí Praha a ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora.

Mgr. Martina Černá
a Ing. Jiří „Ozzy“ Černý

Ing. Dana Kodetová
a Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D.

Mgr. Martina Černá a Ing. Jiří „Ozzy“ Černý
Pedagožka. Vystudovala učitelství pro střední školy, obor český jazyk a francouzský jazyk na Pedagogické fakultě UK v Praze. V letech 2001-2003 pracovala na Diecézním centru pro mládež v Plzni. Od roku 2006 učí na základní škole v Praze.

Vystudoval podnikovou ekonomiku a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1999-2005 byl koordinátorem klubu pro mládež a vedoucí letních táborů o.s. Kamínek. Od r. 2005 pracoval jako technická podpora mzdového softwaru.
Ing. Dana Kodetová a Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D.
Přírodovědci a ochránci přírody. Vystudovali ekologii na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Nyní pracují na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

Mgr. Petra Spilková
a Ing. Benedikt Spilka

 
Mgr. Petra Spilková a Ing. Benedikt Spilka
Vystudovala divadelní management.

Vystudoval audioinženýrství na Fakultě elektrotechniky VUT a JAMU v Brně. Pracoval jako světelný a zvukový technik v Divadle Husa na provázku.
 
 
 
© JUMP 2021
Dominik Fišer, design taliga.com
 
Katolická charizmatická obnova Víra, křesťanství, náboženství P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm. Karmelitánské nakladatelství on-line Exercicie na moři pod duchovním vedením špičkových teologů a zkušených kapitánů.
ENTER - camp pro mladé křesťany Runway - křesťanský letní tábor pro mládež