JUMP logo

JUMP

Tým

P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm.

P. Mgr. Jeroným Josef Ertelt, OCarm.

P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm.
Nar. 1956. Již během studia teologie v Litoměřicích tajně vstoupil ke karmelitánům, 1982 byl vysvěcen na kněze. Od r. 1990 byl převorem kláštera v Kostelním Vydří, v letech 2003 až 2012 byl představeným bratří karmelitánů v ČR, v současnosti je převorem v komunitě bratří karmelitánů v Praze-Liboci. Doktorát z teologie získal na Papežském institutu Teresianum v Římě. U nás je známý především jako kazatel a exercitátor.
P. Mgr. Jeroným Josef Ertelt, OCarm.
Nar. 1969, během studií teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci vstoupil r. 1994 ke karmelitánům. Na kněze byl vysvěcen v r. 1999. Působil jako kněz ve farnosti Praha - Liboc a Olomouc - Hejčín. V současnosti je farářem farnosti Kostelní Vydří a převorem (představeným) tamějšího kláštera karmelitánů.

P. Michael Špilar, ThLic.

Mons. ThLic. Tomáš Holub, ThD.

P. Michael Špilar, ThLic.
Nar. 1965. Po čtyřech letech studií na ČVUT se rozhodl pro kněžství. Teologii studoval na KTF UK, vysvěcen na kněze byl r. 1996. Působil jako farní vikář v Berouně, jako spirituál a vyučující Svatojánské koleje a výpomocný duchovní u sv. Vojtěcha v Praze. 1997 - 2002 koordinátorem Charismatické obnovy v ČR, poté studoval spirituální teologii v Římě. V současnosti administrátor farnosti v Praze Chodově.
Mons. ThLic. Tomáš Holub, ThD.
Nar. 1967, na kněze vysvěcen 1993. Působil jako kaplan na církevním gymnáziu v Kutné Hoře a poté odešel do Armády České republiky, kde se podílel na vzniku a rozvoji duchovní služby. Účastnil se zahraničních misí v Bosně a v Kosovu a v letech 1998 - 2006 působil jako hlavní kaplan AČR. Po krátkém studijním pobytu v Římě působil jako generální vikář Biskupství královehradeckého. Od 1. 7. 2011 je generálním sekretářem České biskupské konference.

P. Krzystof Dedek, ThLic.

PhDr. Kateřina Lachmanová, ThD.

P. Krzystof Dedek, ThLic.
Nar. 1963, vystudoval teologii na Katolické univerzitě v Lublinu a licenciát z pastorální teologie na Akademii katolické teologie ve Varšavě. Od r. 1989 působil jako učitel náboženství na ZŠ a SŠ v Polsku, v letech 1989 - 2001 pracoval rovněž s mládeží v několika polských farnostech, ve městě Lubliniec založil a vedl Klub pro mládež. Od r. 2002 působil jako vedoucí Diecézního centra pro mládež v Plzni. V současnosti je vedoucím Pastoračního střediska na Plzeňském biskupství.
PhDr. Kateřina Lachmanová, ThD.
Nar. 1964, studovala Ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě, teologii v Českých Budějovicích, později v Římě postgraduálně spirituální teologii, teologickou antropologii a psychologii. V Pastoračním středisku v Praze se věnuje pastoračně psychologickému poradenství a přednáškové činnosti, externě vyučuje na KTF v Praze a na TF UP v Olomouci.

Mgr. Barbora Betincová

Mgr. Martin Betinec, PhD.

Mgr. Barbora  Betincová
Nar. 1978, vystudovala matematiku a anglistiku na Pedagogické fakultě UK v Praze. Studuje anglistiku a amerikanistiku na Filosofické fakultě UK v Praze a teologii na KF UK v Praze. V letech 1995 – 2001 působila v misijním centru Michael u sv. Apolináře. Nyní na mateřské dovolené.
Mgr. Martin Betinec, PhD.
Nar. 1975, vystudoval teorii pravděpodobnosti a matematické statistiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a teologii na KTF UK v Praze (Bc.). Pracuje jako odborný asistent na Katedře sociologie FF UK a současně jako bankovní analytik. V letech 1996 - 1999 působil ve vedení Vysokoškolského katolického hnutí Praha a ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora.

Ing. Jiří „Ozzy“ Černý a Mgr. Martina Černá

Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. a Ing. Dana Kodetová

Ing. Jiří „Ozzy“ Černý a Mgr. Martina Černá
Nar. 1981, vystudoval podnikovou ekonomiku a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2005 pracuje jako technická podpora mzdového softwaru. V letech 1999-2005 koordinátor klubu pro mládež a vedoucí letních táborů o.s. Kamínek.

Nar. 1983, vystudovala učitelství pro střední školy, obor český jazyk a francouzský jazyk na Pedagogické fakultě UK v Praze. Od roku 2006 učí na základní škole v Praze. V letech 2001-2003 pracovala na Diecézním centru pro mládež v Plzni.
Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. a Ing. Dana Kodetová
Nar. 1979 a 1981, oba vystudovali ekologii na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze a profesně se věnují ornitologii a ochraně přírody. Během studií se podíleli na vedení skautského oddílu. Za JUMP mají na starost administrativu a vyřizování přihlášek na letní tábory.

Mgr. Libor Širůček

Bc. Benedikt Spilka

Mgr. Libor Širůček
Vystudoval vychovatelství na VOŠ ve Svatém Janu pod Skalou, učitelství náboženství a etiky na TF JCU a speciální pedagogiku na PF UK. Je absolventem několika sebezkušenostních výcviků. Pracoval jako učitel na ZŠ, VOŠ a Sluneční škole v Himaláji. Od roku 2008 pracuje v Diagnostickém ústavu. Externě působí jako rodinný terapeut a supervizor. Dlouhodobě se věnuje přípravě a realizaci volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti i dospělé.
Bc. Benedikt Spilka
Nar. 1994, studuje Audio inženýrství na Fakultě elektrotechniky VUT/JAMU v Brně. Pracuje jako světelný a zvukový technik v Divadle Husa na provázku.
 
 
© JUMP 2019
Dominik Fišer, design taliga.com
 
Katolická charizmatická obnova Víra, křesťanství, náboženství P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm. Karmelitánské nakladatelství on-line Exercicie na moři pod duchovním vedením špičkových teologů a zkušených kapitánů.
ENTER - camp pro mladé křesťany Runway - křesťanský letní tábor pro mládež