JUMP logo

JUMP

Ke stažení

Ke stažení - promluvy z JUMPu

Texty k denní modlitbě

 • Ztiš se – najdi si místo a čas, kde se můžeš ztišit, kde můžeš být sám. Pomoci Ti může zapálená svíčka, ikona, prostý kříž. Něco na čem může spočinut Tvůj pohled a co Ti připomíná Boží přítomnost.
 • Pozvi Hospodina – Pros, ať Duch Boží otevře Tvé srdce, pros o jeho zvláštní přítomnost, pros, abys porozuměl/a, co Ti chce Bůh svým slovem říct. Stůj před Pánem v pravdě, s tím, co máš právě v srdci.
 • Čti – text z Písma, vybraný pro ten den. Čti jej několikrát, aby k Tobě mohl promluvit.
 • Zamysli se– Je tu zaslíbení, které se mě týká a mohu si jej přivlastnit?
  • Je tu příkaz, který mám uposlechnout?
  • Je tu varování, kterého mám dbát?
  • Je tu hřích, kterého se mám vyvarovat nebo jej vyznat?
  • Je tu povzbuzení, které si mám vzít k srdci?
  • Jsou tu slova chvály, k nimž se mohu přidat?
  • Je tu popsána zkušenost, kterou jsem sám/sama zažil/a?
  • Je tu pravda, kterou mám poznat o Bohu nebo o sobě?
  • Je tu příklad, který mám následovat?
 • Prober to s Hospodinem – Můžeš chvíli jen tak spočinout před Boží tváří, aniž by ses snažil/a formulovat svou modlitbu do slov. Nechat na sebe Boží slovo působit, dovolit mu, aby se Tě dotklo, aby Tě zasáhlo, usvědčilo, povzbudilo, vyburcovalo, uzdravilo,…, aby ses skrze ně setkal s Hospodinem. Můžeš děkovat, můžeš pozvat Pána do svých úvah o přečteném slovu.
 • Podtrhni, zapisuj – Verše, které Tě zvlášť osloví nebo Ti připadají důležité, si můžeš v Písmu podtrhnout, popř. někam zapsat.
 • A dej pozor – tentokrát budeš potřebovat i deuterokanonické knihy!!!

Biblické texty k modlitbě pro každý den na období:

Promluvy z JUMPu

Během JUMPu probíhají také rozmanité přednášky, katecheze či kázání. Vybrané z nich jsou zde k dispozici také pro tebe, můžeš si je poslechnout nebo stáhnout (ve formátu MP3).

JUMP ML 2014

Poklad v poli (kázání rev. Tomáše Holuba)

Ztroskotání u vyder (přednáška rev. Krzysztofa Dedka)

Svatba v Kani (katecheze rev. Serafima Smejkala)

Dělat těžké věci (přednáška Jiřího O. Černého)

Ale na Tvé slovo (kázání rev. Vojtěcha Kodeta)

Slovo na cestu (kázání rev. Jeronýma Ertelta)

JUMP XL 2014

Bohatý mladík (přednáška rev. Vojtěcha Kodeta)

Modlitba - být viděn (katecheze rev. Pavla Poly)

Zdravá láska k sobě vs. sebeláska (přednáška Katky Lachmanové)

O chvále (polednice rev. Vlasty)

O lži (přednáška semirev. Jardy)

Úvodní mše (kázání rev. Serafa)

Páteční mše (kázání rev. Krzysztofa)

Závěrečná mše (kázání rev. Vojtěcha)

 
 
© JUMP 2019
Dominik Fišer, design taliga.com
 
Katolická charizmatická obnova Víra, křesťanství, náboženství P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm. Karmelitánské nakladatelství on-line Exercicie na moři pod duchovním vedením špičkových teologů a zkušených kapitánů.
ENTER - camp pro mladé křesťany Runway - křesťanský letní tábor pro mládež