JUMP logo

JUMP

Co je JUMP?

JUMP - diskuze v klanu

JUMP je příležitost.

Příležitost postavit se sám za sebe ve věcech víry. Příležitost zastavit se a zkoumat, čemu a komu věřím a proč. Příležitost nabídnout Bohu, že mu jsem k dispozici a že chci, aby v mém životě zabíral čím dál větší místo. Je to příležitost hodit kámen do stojatých vod svého života a být připraven na to, že vlny odhalí potřebu změny nebo věci, o kterých jsem nevěděl.

JUMP je příležitost.

Příležitost poznat mladé lidi, kteří jdou stejnou cestou jako já, bojují se stejnými problémy jako já, vidí věci stejně anebo jinak, protože jejich životní cesta šla jinudy. Je to příležitost mít svůj názor a být s ním respektován.

JUMP je příležitost.

Příležitost zažít, že kostel a modlitba nemusí být v životě křesťana „nutné zlo“. Příležitost zažít zábavu, která člověka naplňuje a rozvíjí jeho schopnosti.

JUMP je příležitost.

Příležitost pro lidi od 15 do 23 let, kteří chtějí během prázdninového týdne zjistit, jestli jsou výše napsané věci fakt možné.

P.S.: Bacha! JUMP není all inclusive podnik, kde si zaplatíš a dál už se o nic nestaráš a výsledek je garantován zábavní agenturou. Záleží dost i na tobě, jak JUMP prožiješ ty sám, ale i jaký bude s tebou pro ostatní.

JUMP - kmotři (a nejen ti) v předvečer JUMPu JUMP - reverendi - v této sestavě se sešli na JUMP 09 XL JUMP - kapela ve složení z JUMPu 09 XL JUMP - moderátoři - zavedená moderátorská dvojice Fany a Ozzy JUMP - kůlňáci a PTP z JUMPu XL 09

Kdo je kdo

Tým

Nejvyšší vedení JUMPu. Jejich prací je tvořit program, starat se o personální obsazení ostatních níže uvedených skupin, zajišťovat administrativu, zařizovat vše potřebné a důležité, nést JUMP ve svých modlitbách…

Aktuální sestavu týmu najdete na stránce Tým.

Kmotři

Slovo kmotr označuje většinou někoho staršího a zkušenějšího, kdo doprovází někoho mladšího a méně zkušeného. Zhruba stejnou snahu mají i kmotři na JUMPu. Jsou to tedy vedoucí skupinek účastníků, které se snaží doprovázet nejen v průběhu JUMPu.

Reverendi

Pod tímto pojmem se skrývá ten, komu se jinak ve zbytku světa říká kněz. Dá se to též přeložit jako „ideální objekt zájmu, pokud toužíš po svátosti smíření“.

Kapela

Hudební uskupení, které hraje ani ne tak k tanci a poslechu, jako spíše k modlitbě. Jejich aspirací není získat zlatého slavíka, ale pomoci ostatním k přebývání v Boží přítomnosti.

Moderátor(ka)

Objevuje se vždy, když je potřeba něco říci, oznámit, vyhlásit… Často halí objektivní pravdu do (téměř) neproniknutelných hávů výmyslů a nesmyslů a ač je to zvláštní, právě proto ho/ji mají ostatní rádi.

Kůlňáci

Lidé, kteří mají na JUMPu na starosti takzvané kůlny. Jedná se o lidi, kteří dovedou něco pěkného vytvořit, byli na nějakém zajímavém místě, umí poněkud sofistikovaněji nějaký sport atd. a chtějí se o to podělit s ostatními.

PTP

Pomocné technické prapory, tedy materiální zajištění JUMPu. Obětaví lidé, bez kterých by to nešlo.

 
 
© JUMP 2021
Dominik Fišer, design taliga.com
 
Katolická charizmatická obnova Víra, křesťanství, náboženství P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm. Karmelitánské nakladatelství on-line Exercicie na moři pod duchovním vedením špičkových teologů a zkušených kapitánů.
ENTER - camp pro mladé křesťany Runway - křesťanský letní tábor pro mládež